Nabeschouwing behandeling Programmabegroting 2019-2022

12 november 2018

De in de Programmabegroting 2019-2022 voorgestelde bezuinigingen op Sport en Cultuur zijn vooralsnog teruggedraaid. Het geeft ruimte om het komende jaar te kijken naar structurele oplossingen om tot een nog hoogwaardiger aanbod te komen.

Een  hekel punt voor de PvdA was de voorgestelde bezuinigingen van 100.000 euro op het armoedebeleid. De PvdA is van mening dat alle inwoners in de gemeente Venlo volwaardig moeten kunnen meedoen. We willen dat op het einde van deze bestuursperiode drastisch minder mensen in onze mooie gemeente in armoede leven en afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank, etc.  De bezuiniging van 100.000 euro op armoedebeleid hebben wij afgewezen en wij zijn verheugd daar met de coalitiepartijen consensus in te hebben gevonden.

Onderstaand treft u de gehele tekst van de Algemene beschouwingen aan.

PvdA – Algemene Beschouwingen