Standpunten

Zoeken

Goede en betaalbare zorg voor iedereen

PvdA Venlo staat voor goede zorg voor alle inwoners! Met de Huizen van de Wijk, de Sociale Wijkteams en de Buurt en Bewoners Netwerken, heeft de PvdA een duidelijke zorgvisie ontwikkeld en met brede steun van de gemeenteraad uitgevoerd. Hiermee zijn alle inwoners van Venlo verzekerd van passende zorg die werd beloond met een hoge klanttevredenheid. Hiervoor zullen wij blijven strijden!

Lees verder

Vast werk met toekomstperspectief

De afgelopen periode hebben veel nieuwe logistieke bedrijven voor Venlo gekozen als vestigingsplaats. Dit heeft enkele duizenden nieuwe banen opgeleverd. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar is dat ook zo? Bijna al deze banen zijn flexbanen zonder garantie voor een vast aantal uren per week. Banen die onvoldoende zekerheid bieden om een hypotheek te krijgen of een vast inkomen te garanderen. Daarnaast wordt de logistiek in een razend tempo gerobotiseerd. Robots en computers nemen het werk van mensen over. De PvdA zet zich ervoor in dat de inspanningen van de gemeente om bedrijven aan Venlo te binden of in Venlo te houden vaste banen met toekomstperspectief oplevert.

Lees verder

Veilige buurten met een actief verenigingsleven

Mensen maken de buurt. Daarom blijft de PvdA Venlo investeren in mensen. In sterke verenigingen. In Huizen van de Wijk, waar mensen en professionals elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Maar ook in veiligheid, door buurtbewoners in overleg met de wijkagent de prioriteiten van de politie in de eigen wijk te late bepalen. Door scholen meer te laten samenwerken met omwonenden.

Lees verder