Bestuur Voorzitter

Jan Leunissen

In het dagelijks leven ben ik gepensioneerd na een werkzaam leven van 40 jaar bij woningcorporatie Woonwenz. Bij Woonwenz is de motivatie ontstaan om iets te gaan doen in de politiek. Binnen Woonwenz was ik verantwoordelijk voor alle contacten met huurders: verhuur, leefbaarheid, veiligheid in de buurten en stadsvernieuwing vielen onder de taken.
Door deze werkzaamheden heb ik menselijke noden zoals armoede, woonproblematiek, zorgbehoefte en sociale verpaupering veelvuldig van een gepaste oplossing mogen voorzien. Oplossingen die vaak nodig waren omdat de politiek niet altijd een gepast beleid voorstond.
Sociaal democratie met bijbehorende ideologische speerpunten zijn meer en meer in mijn genen gaan zitten. Omdat ik niet houd van kritiek geschreven met een pen die in azijn is gedoopt en ook niet houd van  stuurlui aan de wal, was en is een logisch gevolg dat ik politiek actief werd.

Naast mijn politieke activiteiten ben ik actief in de Raad van Toezicht van Boei-Limburg (Jeugdzorg), in het bestuur van Stichting MeiDoon (buurtbus) en in het bestuur van de golfclub Golf aan de Postweg (golf voor iedere beurs)