13 juli 2017

Start sessies Programmacommissie

 Door de PvdA-afdeling Venlo is de programmacommissie ingesteld met de opdracht om te komen tot een gedragen programma t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarvoor worden een aantal inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd en worden hiervoor met name externen uitgenodigd. Denk aan thema’s als Zorg, Economie, maar ook aan Dorpen, Wijken, Leefbaarheid en Burgerkracht.
Vanavond vond onze vierde sessie plaats om ideeën op te halen voor ons verkiezingsprogramma. We hebben actieve inwoners uit buurten in de hele gemeente uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de toekomst van dorpen, wijken & burgerkracht. Goede inbreng en motivatie!