Inloopspreekuur Windpark

25 januari 2018

Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen maanden is de gemeenteraad van Venlo via beeldvormende werksessies dieper ingegaan op de inhoud en achtergronden van de bestemmingsplannen Windpark, die in februari 2018 in de raadscyclus zullen worden behandeld. Er is met name ingezoomd op de Venlose situatie en laatste stand van zaken. Centrale thema’s waren: – Windturbinegeluid / laagfrequent geluid – Slagschaduw – Omgevingsveiligheid – Flora & fauna – Inpassing in de omgeving – Het proces en communicatie met de omgeving – De ingediende zienswijzen (stand van zaken in algemene zin)

Op 10 januari werd gelegenheid gegeven aan indieners van zienswijzen, om hun zienswijze kort toe te lichten aan de raad. Onze fractie heeft hiermee extra inzicht en extra informatie gekregen, om mee te wegen bij de raadsbehandeling in februari.

Om uiteindelijk tot een weloverwogen afweging te komen tijdens de besluitvormende vergadering willen wij u graag in de gelegenheid stellen om ons op 29 januari a.s. bij Hotel Maashof in de Boekend te bezoeken. Wij hebben dan een extra inloopspreekuur mbt genoemd windpark. Mocht u de behoefte hebben om ons nog te willen spreken dan is dat mogelijk. Wij stellen uw komst in ieder geval zeer op prijs. Het inloopspreekuur is van 19:30 tot 20:30 uur.

Mocht u gebruik willen maken van onze uitnodiging dan graag een kort bericht via email aan Janssen.hay@gmail.com .

Wij danken u bijvoorbaat voor uw inzet in de afgelopen tijd om ons te voorzien van informatie.

Met vriendelijke groet,

Hay Janssen

Vice fractievoorzitter PvdA Venlo

Email: janssen.hay@gmail.com

Telefoon: 06-15098953