26 september 2017

Start dementievriendelijke gemeente!

Afgelopen donderdag, 21 september, op Wereld Alzheimer dag, vond in het Limburgs museum de startbijeenkomst plaats waarmee Venlo op weg gaat naar het zijn van een dementievriendelijke gemeente. Op woensdag 19 oktober 2016 heeft de raad een motie van de PvdA in de volle breedte aangenomen die door gemeenteraadslid Bep Holla ingediend was. Nu worden concrete stappen gezet die Venlo dementievriendelijk moeten maken.

Ongeveer 100 personen hebben deze start in Het Limburg Museum bijgewoond en kennis genomen van het lanceren van de dementia app waar veel dementerenden met hun mantelzorgers profijt van zullen hebben.

Bep Holla, op foto links, kreeg de eerste app uitgereikt en deelde deze met trajectbegeleidster Claudia Schellekens.

PvdA-raadslid Bep Holla, woordvoerder Zorg & Welzijn: “In 2014 waren er 1800 Venlonaren met dementie en 5400 mantelzorgers betrokken rondom de zorg voor deze mensen (op één dementerende zijn gemiddeld drie mantelzorgers betrokken). De voorspelling is dat er in 2030 ruim 2700 Venlonaren met dementie zijn en er dan 8100 mantelzorgers betrokken zijn rondom de zorg van hun naasten. Het is dus noodzakelijk dat de woonomgeving zich aanpast aan het feit dat zij steeds vaker geconfronteerd gaan worden met de mens met dementie en diens naasten.”