Raadslid

John Spijksma

Onderwijs, Economie, Arbeidmarkt, Sport, Duurzaamheid, Cultuur, Financiën en Organisatie

“Ik ben in 2012 lid van de PvdA geworden en zit sinds 2014 in de Venlose gemeenteraad. In het dagelijkse leven werk ik op de Hogeschool Doetinchem en als zelfstandig adviseur aan inzetbaarheid van medewerkers in bedrijven.

Mijn grootste drijfveer voor het raadswerk is betrokkenheid bij onze stad en haar bewoners. Venlo groeit door en voor mensen en dat kan alleen maar door goed samen te werken! Politiek is echter ook keuzes maken: opties bekijken, betrokkenen raadplegen en afwegingen maken. Mijn belangrijkste politieke doel is ervoor zorgen onze inwoners verder komen, kansen krijgen en in staat zijn deze ook te benutten. Ik streef ernaar dat al onze inwoners de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat er steeds weer perspectief is en dat mensen in Venlo kunnen vertrouwen op elkaar, ook bij tegenslag of gezondheidsproblemen.

In de kern is Venlo gezond en kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dat betekent echter niet dat onze stad af is en dat iedereen voldoende mee kan doen. Er is veel onvrede in onze stad. Te veel mensen haken af en zoeken vooruitgang in polaristie: wij tegen zij! Samenwerking is dan niet langer de oplossing. Dat is zorgelijk.

Ook is het een groot probleem dat steeds meer kinderen in Venlo in armoede opgroeien. Het aantal mensen met problematische schulden stijgt in Venlo, ondanks de groeiende economie en de vele banen die er bij zijn gekomen. Niet iedereen profiteert voldoende van wat is bereikt. Dat is niet wat we willen en daar zal een tandje bij moeten. Werk biedt het beste perspectief op voldoende inkomsten en zorgt voor het gevoel weer ergens bij te horen. Mensen die nog aan de kant staan verdienen onze ondersteuning en mogelijkheden tot bijscholing.

Onder grote financiële druk moeten we er voor zorgen dat iedereen in Venlo die zorg krijgt die hij/zij nodig heeft. Wachtlijsten of minder zorg zijn geen goede oplossingen. We moeten er voor zorgen dat iedereen in Venlo die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Wachtlijsten in de jeugd of minder zorg zijn geen goede oplossingen. Problemen verergeren daardoor vooral en financieel schuiven we daarmee de druk voor ons uit. Het is zaak voldoende zorg te organiseren en realistisch geld daarvoor vrij te houden. De juiste balans daarin is in Venlo nog niet gevonden.

Ook sport en cultuur zijn voor mij belangrijke onderwerpen. Sport is belangrijke voor de gezondheid en geeft voor een groot deel vorm aan het verenigingsleven in onze stad. Cultuur maakt mensen trots op onze stad en zorgt voor levendigheid. Veel aandacht voor cultuur leidt er ook nog eens toe dat mensen verleid worden onze stad te bezoeken of er te komen wonen en werken.”