Veilige buurten met een actief verenigingsleven

Mensen maken de buurt. Daarom blijft de PvdA Venlo investeren in mensen. In sterke verenigingen. In Huizen van de Wijk, waar mensen en professionals elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Maar ook in veiligheid, door buurtbewoners in overleg met de wijkagent de prioriteiten van de politie in de eigen wijk te late bepalen. Door scholen meer te laten samenwerken met omwonenden.