Zorgen over toekomst welzijnswerk in Venlo

23 oktober 2019

Zorgen over toekomst welzijnswerk in Venlo

De fractie en het bestuur van de PvdA organiseerde op 21 oktober in het PvdA huis De Windmeule een avond over de aanbesteding sociale basis voor leden en niet leden. De aanleiding voor de bijeenkomst was de onrust die ontstaan is door de uitkomst van de aanbesteding. De uitkomst van de aanbesteding is voor de huidige in Venlo werkzame instellingen aanleiding geweest om een kort geding aan te spannen bij de rechtbank. Doel van de avond was om reacties over de uitkomst op te halen en om een goed inzicht te krijgen in de gevolgen van de (voorlopige) gunning aan de landelijk opererende instelling Incluzio.

Circa 25 aanwezigen, waaronder ervaringsdeskundigen en beroepskrachten uit het welzijnswerk, spraken uitgebreid over kansen en bedreigingen van de gunning.  Zo was er onder andere de vrees, dat de overgang naar de nieuwe  instelling  bij bestaande cliënten zal leiden tot misverstanden, dat de  opgebouwde netwerken en de aanwezige kennis bij de huidige medewerkers verloren kan gaan en de samenwerking met maatwerkinstellingen onder druk kan komen te staan. Ook de positie van de medewerkers bij de huidige instellingen is onzeker en vraagt aandacht.
Een naadloze overgang van de ondersteuning per 1 januari 2020 lijkt uitgesloten, mede vanwege het nog lopende kort geding. Een langere overgangsperiode werd dan ook door de aanwezigen bepleit.

Naast zorgen werden er ook positieve geluiden geuit.  Wellicht kan er meer worden bereikt met de beschikbare middelen en kan er bezuinigd worden op overheadkosten.

De fractie kan met de uitkomsten van de avond aan de slag bij de verantwoording van het college over de aanbesteding met dank aan de deelnemers aan de bijeenkomst.