Weer muziek in de cultuur

19 oktober 2019

Cultuur verrijkt onze stad. Een groot deel van onze inwoners zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt of geniet anders van cultuur. Velen bezoeken regelmatig concerten, tentoonstellingen of de bibliotheek. Wanneer kinderen vroeg en veel in aanraking komen met cultuur worden ze slimmer en creatiever. Cultuur verleidt mensen ook om Venlo eens te bezoeken. Een mooi voorbeeld hiervan is de tentoonstelling van Evert Thielen eerder dit jaar.

De PvdA heeft zich de laatste jaren steeds ingezet voor de cultuur in onze stad. In de financieel moeilijkste jaren hebben we daarmee veel bezuinigingen weten te voorkomen. Gelijktijdig hebben we steeds opnieuw gepleit voor een actievere ondersteuning van cultuurinstellingen vanuit de gemeente.

Veel van onze voorstellen hebben nu een plek gekregen in de begroting 2020 en daar zijn we blij mee. Cultuur wordt – eindelijk – gezien als een basiswaarde van onze stad en het college gaat meer investeren in ons cultureel vermogen. De voorgenomen korting op alle instellingen is van de baan en de subsidie aan Grenswerk wordt daarvoor structureel verhoogd. Een volgende stap is het herijken van subsidies in 2020.

De PvdA heeft zin in deze discussie. De tijd is rijp om in Venlo anders naar de ondersteuning van cultuurinstellingen te kijken. Kaders moeten worden verbreed waarbij met name jongeren laagdrempelig toegang moeten houden tot cultuur en cultuureducatie. De sector moet wat ons betreft in staat worden gesteld dit duurzaam uit te voeren en verder uit te bouwen in de toekomst. Kortom wij willen dat er weer muziek in de cultuur klinkt na een aantal stillere jaren.

 

John Spijksma, woordvoerder Cultuur PvdA Fractie Venlo