Voltallige raad stemt in met voorstel verfraaien Maasoevers

1 maart 2018

 Gisteren heeft de volledige gemeenteraad ingestemd met de motie “Vinden, verblijven en verbinden Maasoevers” van PvdA, VVD, CDA, Venlokaal, D66 en Lokale Democraten. Afgesproken is dat er in 2018 in co-creatie met burgers een duidelijke visie wordt opgesteld voor de Maasoevers. Deze visie wordt vervolgens samen met Rijkswaterstaat uitgewerkt zodat we gelijktijdig kunnen werken aan hoogwaterbescherming en verbeteren van stadstoerisme aan de Maas.

Het aannemen van de motie is een belangrijke tussenstap. In de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen maand moet nu geregeld worden dat er ook echt geld voor beschikbaar komt. Omdat alle partijen hebben toegezegd zich daarvoor in te zetten, hebben we daar alle vertrouwen in. Daarna willen we snel met burgers in gesprek over hun wensen en ideeën voor de Maasoever. Te beginnen bij de stadsoever.

Hieronder de woordvoering in de gemeenteraad van ons raadslid John Spijksma. Samen met de Venlose architect Rob Kleuskens is John initiatiefnemer van dit traject.

Woordvoering John Spijksma 28-202018

“Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande die veel impact gaan hebben op de herinrichting van de Maasoevers in Venlo. Daarmee wordt gerealiseerd dat we in Venlo ook in de toekomst goed beschermd zijn tegen hoogwater.

Prima initiatieven, echter vooral gestuurd door hoogwaterbeschermingsdoelen. Indieners van de motie (PvdA, CDA, VVD, VenLokaal, D’66 en Lokale Democraten) willen niet alleen een Maasoever die ons beschermd tegen het hoge water, maar ook een mooiere Maasoever dan we nu hebben. Eentje die onze stad opwaardeert en mensen uitnodigend naar de Maasoever te gaan en deze te beleven: eentje die is ingericht voor stadsrecreatie van de eigen burgers en zelfs zo boeiend is dat mensen ervoor naar Venlo willen komen. Een Maasoever die het stadstoerisme in Venlo bevordert; het snelst groeiende segment van weekendtrips met een toename van 60% in de laatste 10 jaar.

We krijgen nu een unieke kans op stadsontwikkeling aan de Maas door met deze ambitie aan te sluiten op de genoemde Hoogwaterbescherming-programma’s. Een kans die wij voorlopig niet meer krijgen.

Wat wij als initiatiefnemers voor een ontwikkeling voor ogen hebben en de aandachtspunten die volgens ons hierbij aan de orde zijn, hebben wij in de beeldvormende vergadering aan u gepresenteerd. We hebben daarvoor goed gekeken naar aansprekende voorbeelden in Aarhus, Velenje en Chicago en gesproken met ambtenaren een ter zake kundige landschapsarchitect.

Maar het gaat ons niet alleen om wat wij willen. Wij willen deze ontwikkeling samen met onze burgers vormgeven. Een daarvoor willen we weten wat zij graag zouden zien, welke activiteiten zij fijn vinden om aan de waterkant te doen en hoe zij de Maasoevers het liefste ingericht willen zien. We zijn ervan overtuigd dat uit een gesprek hierover goede en verrassende zaken en voorbeelden zullen voortkomen.

Met de motie “Vinden, verblijven en verbinden Maasoevers” roepen wij het college op nog dit jaar in co-creatie met burgers tot een visie te komen voor herinrichting van de Maasoevers voor minstens het gebied Viecuri tot aan Valuas. En dat moet dit jaar gebeuren, anders zijn we te laat om goed in te springen op de overige plannen.  

In een tweede fase, wellicht begin 2019, willen we dit traject verbreden naar de andere stadsdelen. We willen dat gefaseerd doen omdat we denken dat het anders te breed en complex wordt en we daarmee de aansluiting met de hoogwater-beschermingsprojecten niet goed kunnen maken.

Dat zoveel partijen aan de motie hebben meegewerkt onderschrijft het belang dat deze raad hecht aan een goede ontwikkeling van de Maasoevers. Daarmee krijgt het ook in de nieuwe coalitie de aandacht die nodig is. We zullen de uitvoering van de motie nauwlettend volgen.”