30 augustus 2017

UITNODIGING BIJZONDERE LEDENVERGADERING

Afgelopen zaterdag is door de fractie van de gemeenteraad besloten, dat het raadslid Erik Manders niet meer mag deelnemen aan de fractie van de PvdA Venlo. Je bent daarvan op hoofdlijnen reeds op de hoogte gesteld via een mail van afgelopen zaterdag. Wij willen de leden inhoudelijk informeren over de achtergronden van dit besluit.

Wij nodigen je graag uit voor een bijzondere ledenvergadering op 1 september 2017. De bijeenkomst start om 20.00 in Zaelke (Ariensstraat 21 te Tegelen).

Voor de goede orde: de fractie gaat over dit besluit. Leden en bestuur hebben recht op een goede uitleg.

Wij stellen daarom iedereen in de gelegenheid zijn mening te geven.

Tot vrijdag.

Met vriendelijke groet

Jan Leunissen

Namens het afdelingsbestuur PvdA Venlo