Samenstelling nieuwe fractie: Hay Janssen fractievoorzitter.

27 mei 2018

Zaterdag 26 mei heeft de PvdA fractie unaniem gekozen om Hay Janssen te benoemen tot nieuwe Fractievoorzitter. Mohammed Addarrazi werd gekozen tot vice-fractievoorzitter. Hay Janssen heeft de afgelopen perioden de raadsfractie eerder geleid. In de vorige periode heeft hij Erwin Boom gesteund in zijn ontwikkeling voor het fractievoorzitterschap. Eerder deed hij dat voor Vera Tax. Hay Janssen staat bekend als een kundig en kritisch raadslid en wordt gezien als het geheugen van de fractie en staat bekend als een verbinder. Hij volgt Erwin Boom op die sinds kort lid is van het college. Buiten het fractievoorzitterschap wordt hij ook partijleider van de PvdA Venlo.

Ook op 26 mei heeft de PvdA twee nieuwe fractieondersteuners benoemd.
De fractie is verheugd dat Lex van Marcke en Nancy Peppelenbos hebben toegezegd de komende vier jaar dit te gaan doen.
Door zijn vroegpensioen heeft Lex weer tijd en energie om zich in te zetten voor de PvdA fractie. Lex is 2007 gestopt als wethouder van de gemeente Arcen en Velden en neemt de nodige politieke ervaring mee.
Nancy Peppelenbos heeft als speerpunt de financiële huishouding. Zij staat voor een sociale en duurzame Venlose samenleving, waar het menselijk welzijn voorop staat. Naölen vanaf de zijlijn is niet haar stijl. Daarom heeft zij geen moment getwijfeld om lid te worden van de fractie.  

Afscheid oud raadsleden.
De afgelopen raadsperiode hebben Wouter Schenk, Hoessein Mallouka en Gé Vervoort zich met hart en ziel ingezet voor de stad, de Raad en de PvdA. Sinds half mei is gestart met een nieuwe periode van 4 jaar, waarin er nieuwe leden zijn gekozen en verwelkomt in de Raad. Echter kan dit niet zonder en Wouter hartelijk te bedanken voor hun liefde, humor, kennis, raad en onuitputtelijke inzet. Daarom nogmaals dankjewel , dankjewel Hoessein en dankjewel Wouter!
Verder hebben Mohamed Ammi, Osman Ali en Mariëlle Wilms als Steunfractieleden de fractie vier jaar bijgestaan met raad en daad. Ook Mo, Osman en Mariëlle bedankt voor jullie inzet!