Door Mohamed Addarrazi op 26 april 2018

PvdA Venlo wil zeker zijn van zorg voor kinderen en jongeren

De gemeenteraadsfractie van de PvdA Venlo heeft maandag 23 april schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Ons bereiken signalen van ouders dat verschillende gecontracteerde jeugdzorgaanbieders een opnamestop of wachtlijst hebben ingevoerd. Dit betekent dat een aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders geen nieuwe intakes, diagnoses of behandelingen meer doen. Er is geen geld, zeggen ze tegen hun cliënten en dit terwijl we nog maar 4 maanden verder zijn na de nieuwe aanbesteding. 

Mohamed Addarrazi, woordvoerder jeugdzorg: “De PvdA Venlo vindt het van groot belang dat mensen zeker kunnen zijn van goede zorg, zonder ingewikkelde procedures en dicht in de buurt met vertrouwde professionals. Zeker voor kinderen en jongeren is een bekend gezicht, iemand die je persoonlijke omstandigheden kent en waarin je vertrouwen hebt, ontzettend belangrijk. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen professional en jongeren kan soms heel lang duren, maar als die band er eenmaal is dan kan de hulpverlening pas echt goed van de grond komen. Daarom zijn continuïteit van de zorg en een vertrouwd gezicht, zeker in de jeugdzorg, enorm belangrijk.”

Ook de snelheid van hulpverlening is van groot belang. We zouden het allemaal gek vinden als de brandweer pas na een maand na de brandmelding komt kijken hoe het ermee staat. De hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders moet snel en adequaat gebeuren. Voor de PvdA Venlo zijn wachtlijsten en het risico op meer sociale ellende dan ook volstrekt onacceptabel. Juist kinderen moeten zeker kunnen zijn van een goede zorg! Het is de wettelijke taak van de gemeente om hen daarbij te helpen.

Bijgaand vind u als PDF de aan het college gestelde vragen m.b.t. de Jeugdzorg integraal. PvdA – Wachtlijsten Jeugdzorg april 2018

Mohamed Addarrazi

Mohamed Addarrazi

“Mijn speerpunten liggen op het gebied van de jeugd: een kindvriendelijke schoolomgeving, toegang tot passende zorg voor alle jeugdigen die het moeilijk hebben en het creëren van voldoende banen met perspectief voor onze jeugd, in  et bijzonder voor jongeren met ouders met een migratieachtergrond. Door mijn strijdlust om de samenleving beter te maken en mensen

Meer over Mohamed Addarrazi