Meer mensen aan het werk

26 oktober 2017

In Venlo stoppen wij al jaren vele miljoenen in economische ontwikkeling in onze regio om banen te creëren. Desondanks staan nog veel van onze burgers aan de kant. De verwachting is zelfs dat de instroom in de bijstand in Venlo toeneemt. De PvdA vindt dat niet acceptabel.

De raad heeft gisteren over het Aanvalsplan werkloosheid Venlo gedebatteerd. John Spijksma: “Als PvdA hebben wij twee belangrijke punten ingebracht die in het aanvalsplan zijn opgenomen”:

  1. De ruimte om werkgevers tijdelijk financieel te ondersteunen t.b.v. de uitstroom wordt vergroot. Daarbij is er meer ruimte voor maatwerk. Uit onderzoek (CPB) blijkt dit zeer effectief om werkgevers te verleiden langdurige werkzoekenden een nieuwe kans te geven.
  2. UWV en gemeente gaan beter samenwerken om meer om- en bijscholing van oudere werkzoekenden mogelijk te maken. Dat is nodig omdat 1 op de 5 werkzoekenden economisch-administratieve werkervaring heeft met nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Met snellere omscholing kunnen we de kansen op een nieuwe loopbaan voor deze mensen aanzienlijk vergroten.

Het totale plan moet ertoe leiden dat de samenwerking met werkgevers wordt verbeterd en werkzoekenden intensiever begeleidt worden en kennisvouchers kunnen inzetten om zich bij te scholen. Jaarlijks wordt hiervoor 2 miljoen extra vrijgemaakt.