Jette Klijnsma-gelden zijn wel degelijk geoormerkt!

26 november 2017

Armoedegelden

De PvdA Venlo heeft tijdens de begrotingsbehandeling, op 8 en 10 november jongstlede, er keihard voor gestreden om de te besteden armoedegelden in Venlo weer een impuls te gegeven. De extra verkregen Klijnsma-gelden waren namelijk volledig naar de algemene middelen geschoven. Met succes hebben wij er voor gezorgd dat er €150.000,- werd vrijgemaakt en als na de evaluatie in januari blijkt dat er meer middelen nodig zijn om armoede in Venlo (met name onder onze kinderen) te bestrijden, dan dienen die gezocht en structureel vrijgemaakt te worden.

Publicatie CLB

Is dit alles echter dubbel werk geweest? Een artikel dat onlangs is gepubliceerd bij het Centrum voor lokaal bestuur geeft al een duidelijke richting:

http://www.lokaalbestuur.nl/lokaal_bestuur/artikel/t/armoede_en_schulden_de_aandacht_is_er_nu_de_aanpak_nog/bron/nieuwsbrief

Uitzending nieuwsuur

Daarnaast zijn wij hierop doorgegaan en hebben we binnen onze partijlijnen een en ander nader uitgezet. De uitzending van nieuwsuur afgelopen vrijdag, was om die reden ook een mooie aanvulling en erg actueel. De gelden zijn wel degelijk bestemd voor armoedebestrijding en dienen hier ook voor gebruikt te worden.

Zie bijgaande link:

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2204384-geld-voor-arme-kinderen-verdwijnt-in-schuldenberg-gemeenten.html

Mondelinge vragen

We gaan het college van B&W hier woensdag dan nogmaals over aan de tand voelen. Gemeenteraadslid Bep Holla neemt geen genoegen met een half antwoord en de wethouder zal met klinkende bewijzen moeten komen, dat deze gelden in zijn ogen niet geoormerkt zijn!

 


Voor de volledigheid twee documenten, vanuit de VNG, die dit verhaal ook nader onderbouwen:

bestuurlijke-afspraken-vng-szw brief+voortgang