26 augustus 2017

FRACTIE PARTIJ VAN DE ARBEID VENLO ZEGT VERTROUWEN OP IN RAADSLID ERIK MANDERS

De raadsfractie van de Partij van de Arbeid Venlo heeft de samenwerking met raadslid Erik Manders per onmiddellijk verbroken. In een fractiebijeenkomst op 26 augustus 2017 hebben de fractieleden besloten, dat samenwerking niet meer mogelijk is.

Het verbreken van de samenwerking is het gevolg van een andere kijk op samenwerken binnen de fractie.

Voor de fractie van de Partij van de Arbeid Venlo geldt, dat de doelen die worden nagestreefd alleen bereikt kunnen worden als er sprake is van teamwork.

Bovenstaande betekent, dat er geen mogelijkheid meer is om de relatie tussen de fractie en Erik Manders op een constructieve wijze voort te zetten.

Heeft u vragen over bovenstaande, bel dan gerust met Jan Leunissen, voorzitter PvdA Venlo (telefoon 06-15610111)

Venlo, 26 augustus 2017