Bezuinigingen op het subsidiebudget voor cultuur en verenigingen van tafel.

15 juni 2020

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor mensen. Het inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Veel kunst en cultuur verrijkt Venlo als stad en is vaak een reden voor mensen om hier te (blijven) wonen en werken. De PvdA streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van, en deelnemen aan, cultuur in Venlo.

Vorige maand presenteerde het college de cultuurnota. Veel ambitie, weinig geld. Inhoudelijk voor de PvdA een goede basis om de cultuur in Venlo de komende jaren te ontwikkelen. Maar omdat er geen geld onder ligt wekt het plan niet genoeg vertrouwen. Op ons verzoek voegt het college nog een financiële ontwikkelparagraaf toe. Ook was er geen aandacht voor de structurele tekorten van de Bibliotheek. Samen met andere partijen hebben we het college opdracht gegeven de jaarlijkse bijdrage aan de bieb structureel te verhogen.

Het voorstel te bezuinigen op de subsidies voor o.a. amateurcultuur en verenigingen hebben we afgewezen. De PvdA heeft daarover binnen de coalitie een afwijkend standpunt. We willen geen bezuinigingen op cultuur en zoeken juist naar mogelijkheden om in cultuur te investeren. We moeten daarbij ook kijken naar hoe het huidige subsidiegeld verdeeld wordt. Het komt voor dat verenigingen 160 euro voor elk volwassen lid krijgen terwijl we andere verenigingen met slecht 5 euro per jeugdlid ondersteunen.

Het subsidiegeld voor cultuur moet dus beter verdeeld worden en dat levert winnaars en verliezer op. Sommigen gaan meer krijgen en anderen minder. Zoet en zuur. Wanneer daar een bezuiniging van 35% aangekoppeld wordt, blijft alleen nog het zuur over. Dat leidt tot verschraling en dat willen we niet. De herijking mag er van ons niet toe leiden dat er geld uit de sector verdwijnt.

Het college is nu aan het werk om de oorspronkelijke uitgangspunten van de herijking te herzien. Deze vinden de raad en het culturele veld te scherp en er dreigt teveel ongewenste bij-schade te ontstaan. Daarnaast moet er voor alle verenigingen die hiermee worden geconfronteerd een zachte landing zijn. Het college is daar inmiddels ook van overtuigd geraakt en gaat hiermee aan de slag. Onze coalitiepartijen EenLokaal, GroenLinks, SP en 50+ willen daarvoor eenmalig een noodfonds opzetten en daarna de bezuinigingen doorvoeren. Wij hebben herhaald dat we de bezuinigingen structureel van tafel willen zien. Gelden die door de herijking vrijvallen moet opnieuw worden geïnvesteerd in cultuur en verenigingen. We zullen daar bij de programmabegroting – later dit jaar in november – nadrukkelijk op toezien. Het culturele veld en het verenigingsleven zijn te belangrijk voor onze stad en de PvdA gaat daar niet op bezuinigen.