Bep Holla

Fractielid

Zorg & Welzijn

Erwin Boom

Fractievoorzitter / Lijsttrekker

Economie en Toerisme

Gé Vervoort

Fractielid

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Leefomgeving

Hay Janssen

Vice Fractievoorzitter

Openbare Orde & Veiligheid, Sport

Houssein Mallouka

Fractielid

Doelgroepenbeleid

Jasper Kuntzelaers

Fractievoorzitter Provinciale Staten Limburg

John Spijksma

Fractielid

Onderwijs, Werkgelegenheid, Cultuur & Evenementen

Marielle Wilms

Steunfractielid

Zorg

Mo Ammi

Steunfractielid

Sport

Vera Tax

Voormalig Wethouder

Wouter Schenk

Fractielid

Grootschalige Infrastructuur