Bep Holla

Fractielid

Zorg & Welzijn

Erik Manders

Fractielid

Participatie & Werkgelegenheid, Jeugd & Jeugdzorg

Erwin Boom

Fractievoorzitter

Majeure projecten, Economie en Toerisme, Stedelijke ontwikkeling (Kazernekwartier)

Gé Vervoort

Fractielid

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Leefomgeving

Hay Janssen

Vice Fractievoorzitter

Openbare Orde & Veiligheid, Sport

Houssein Mallouka

Fractielid

Doelgroepenbeleid

Jasper Kuntzelaers

Fractievoorzitter Provinciale Staten Limburg

John Spijksma

Fractielid

Onderwijs, Cultuur & Evenementen

Marielle Wilms

Steunfractielid

Zorg

Mo Ammi

Steunfractielid

Sport

Vera Tax

Voormalig Wethouder