Veilige buurten met een actief verenigingsleven

Mensen maken de buurt. Daarom blijft de PvdA Venlo investeren in mensen. In sterke verenigingen. In Huizen van de Wijk, waar mensen en professionals elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Maar ook in veiligheid, door buurtbewoners in overleg met de wijkagent de prioriteiten van de politie in de eigen wijk te late bepalen. Door scholen meer te laten samenwerken met omwonenden.

Nieuwsberichten over Veilige buurten met een actief verenigingsleven

Start sessies Programmacommissie

13 juli 2017

 Door de PvdA-afdeling Venlo is de programmacommissie ingesteld met de opdracht om te komen tot een gedragen programma t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarvoor worden een aantal inhoudelijke themabijeenkomsten georganiseerd en worden hiervoor met name externen uitgenodigd. Denk aan thema’s als Zorg, Economie, maar ook aan Dorpen, Wijken, Leefbaarheid en Burgerkracht. Vanavond vond onze

lees verder »