Raadsleden

Erwin Boom

Fractievoorzitter

Majeure projecten, Economie en Toerisme, Stedelijke ontwikkeling (Kazernekwartier)

Bep Holla

Fractielid

Zorg & Welzijn

Hay Janssen

Vice Fractievoorzitter

Openbare Orde & Veiligheid, Sport

John Spijksma

Fractielid

Onderwijs, Cultuur & Evenementen

Gé Vervoort

Fractielid

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Leefomgeving

Erik Manders

Fractielid

Participatie & Werkgelegenheid, Jeugd & Jeugdzorg

Houssein Mallouka

Fractielid

Doelgroepenbeleid

Mo Ammi

Steunfractielid

Sport