Raadsleden

Erwin Boom

Fractievoorzitter / Lijsttrekker

Economie en Toerisme

Bep Holla

Fractielid

Zorg & Welzijn

Hay Janssen

Vice Fractievoorzitter

Openbare Orde & Veiligheid, Sport

John Spijksma

Fractielid

Onderwijs, Werkgelegenheid, Cultuur & Evenementen

Gé Vervoort

Fractielid

Ruimtelijke Ordening, Wonen & Leefomgeving

Wouter Schenk

Fractielid

Grootschalige Infrastructuur

Houssein Mallouka

Fractielid

Doelgroepenbeleid

Mo Ammi

Steunfractielid

Sport