Nieuws

PvdA strijdt voor Armoedebeleid & Aanpak Laaggeletterdheid

11 november 2017

Woensdagavond 8 en vrijdagmiddag 10 november heeft de PvdA Venlo gestreden om het sociale hart in onze begroting weer te reanimeren. En met succes! Dankzij onze inbreng wordt er nu structureel € 150.000,- uitgetrokken om o.a. een fulltime projectleider laaggeletterdheid aan te stellen, zodat de gemeente hier ook echt mee aan de slag kan. Daarnaast was het voor ons onbespreekbaar dat de extra gelden die ons armoedebeleid moesten ondersteunen volledig in de grote pot zouden verdwijnen. Wij hebben voor 2018 € 150.000,- veilig weten te stellen en als na evaluatie van het armoedebeleid in januari 2018 blijkt dat er meer gelden nodig zijn, heeft het college de taak de resterende middelen hiervoor vrij te gaan maken.

Tevens hebben wij een motie ingebracht die er voor moet zorgen dat de ”Social Return on Investment’-afspraken met grote bedrijven (die gemeentelijke kavels met korting kopen) strakker nageleefd moeten worden, omdat wij ons sterk afvragen of dit nu wel gebeurd. Er zijn immers genoeg mensen die aan de slag willen en wij zijn van mening dat de bedrijven die zich in Venlo vestigen hier een verantwoordelijkheid in hebben, om ook deze mensen duurzame kansen te bieden.

Een amendement om  € 150.000,- extra beschikbaar te stellen voor aanpak van o.a. de Vastenavondkamp heeft helaas geen meerderheid behaald. Dit hadden wij de burgermeester graag als handvat mee willen geven, voor de aanpak die hij voor ogen heeft.

Als kers op de taart ontving vice-fractievoorzitter Hay Janssen diezelfde avond tijdens het raadsdiner, de Linkmiegel, de prijs voor beste debater van het jaar 2017!


Zie hier de volledige amendementen en moties:

PvdA amendement Extra Impuls Vergeten Wijken Motie PvdA Social Return Amendement Armoede en Laaggeletterdheid

Reacties zijn gesloten.